Všechna má tvorba je ovlivněna naší přírodou a krajinnou, která mě obklopuje. V obrazech a ilustracích mě často provází rostliny a zvířata.